Sweden - Swedish Cement Products
Logga in

Construction Products

     
Quick Links

​​​Cementprodukter

För mer än 80 år sedan var GCP pionjärer inom utvecklingen av kemiska hjälpmedel för cementframställning. Sedan dess har GCP varit i framkant i utvecklingen av dessa produkter. Målsättningen har varit att minska produktionskostnader, förbättra cementkvalitén samt uppfylla högt ställda miljökrav. GCP erbjuder idag ett komplett sortiment av tillsatser för cementframställning. GCP anpassar och optimerar formuleringar utifrån behovet hos varje cementfabrik. Alla produkter är tillverkade enligt gällande kvalitets-, miljö- och myndighetskrav. ​